Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırm, M., (2017). Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması,
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(16), 157-176.

Sorumlu Yazar: 
MEHMET YILDIRIM
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
3’lü likert (1=hayır-3=evet
İletişim: