Spor Okulları Öğretmen Davranışlarını Gözleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirhan, G. (1998). Spor Okulları Öğretmen Davranışlarını Gözleme Ölçeği. Spor Bilimleri Dergisi, 4, (9), 16-32.

Sorumlu Yazar: 
Gıyasettin Demirhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 alt boyut ve 108 madde
Ders içi davranışlar boyutu (34 m): Derse plan yaparak gelir.
Genel davranışlar boyutu (18 m): Derse istek uyandırır.
Uygulamalı dersler için hazırlanan bölümün;
Ders içi davranışlar boyutu (35 m): Derse spor giysisi ile gelir.
Genel davranışlar boyutu (21 m): Zamanı etkili kullanır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (5=Katılıyorum, 1= Kesinlikle Katılmıyorum)
İletişim: