Örgütsel Yurttaşlık Davranışları – İlköğretim Okulları Yönetici ve Öğretmenleri İçin

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaylacı, A. F. (2004). İlköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel yurttaşlık davranışları. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ali Faruk Yaylacı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: