İlköğretim Okulları Yönetim Zorunlulukları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özbaş, M., ve Akbaşlı, S. (2013). İlköğretim okulları yönetsel uygulamalarının eğitim yönetimi bilim alanı mesleki kabul kriterlerine uygunluk düzeyine ilişkin eğitim denetçisi algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 71-87.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Özbaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: