Gözleme Dayalı Terapötik İttifak Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Halfon, S., Özsoy, D., Kara, D., & Çavdar, A. (2020). Gözleme Dayalı Terapötik İttifak Ölçeği Türkçe Formu’nun (GDTİÖ) Psikometrik Özellikleri (GDTİÖ’nün Psikometrik Özellikleri). Türk Psikoloji Yazıları, 23(46), 55-68. DOI: 10.31828/tpy1301996120201227m000025

Sorumlu Yazar: 
Sibel Halfon
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: