Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Tutumlarının Belirlenmesi ile ilgili bir ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetinkaya, S. (2014). Ortaöğretim sayısal öğretmenlerinin ölçme değerlendirme tutumlarının belirlenmesi ile ilgili bir ölçek geliştirme ve uygulama (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: