Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Filiz, B., & Demirhan, G. (2018). Development and examination of Personal and Social Responsibility Behaviors Scale. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(1), 1-16. http://dx.doi.org/10.21031/epod.332978

Sorumlu Yazar: 
Bijen Filiz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: