Sözel Akıcılık Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bayer, M. (2013). Yönetici karmaşık dikkat işlevlerini değerlendiren testlerin 8, 9 ve 10 yaş grubu Türk çocuklarında güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Merve Bayer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: