Spor Duygu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Urfa, O. ve Aşçı, F. H. (2019). Spor Duygu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 17(4), 42-55. DOI: 10.33689/spormetre.518329

Sorumlu Yazar: 
Osman Urfa
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

22 madde ve 5 alt boyut

Derecelendirme: 
0= hiç, 1= biraz, 2= orta düzey, 3=sık sık, 4= çok fazla
İletişim: