Duygu-Biliş Etkileşim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Işık, A. Z. (2007). Duygu-Biliş Etkileşim Ölçeği’nin geliştirilmesi ve duygu bilişin, üniversite öğrencilerinde cinsiyet, yaş ve bölüm açısından incelenmesi (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: