Duygu Regülasyon Zorluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Rugancı, R., N. (2008). The relationship among attachment style, affect regulation, psychological distress and mental construction of the relational world (Doctoral dissertation). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: