Sözlü Tarih Tutumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sağlam, H. İ. & Sayımlı, S. (2018). Oral History Attitude Scale (OHAS) validity and reliability study. International Journal of Psychology and Educational Studies, 5(1), 1-8.

Sorumlu Yazar: 
Halil İbrahim Sağlam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: