Psiko-sosyal Temelli Problem Çözme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, Z. (1999). Çocukların psiko-sosyal temelli problem çözme becerisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: