Sosyal Sağlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erkoç, B. (2021). Sosyal Sağlık Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(5), 1455-1466.

Sorumlu Yazar: 
Beyza Erkoç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: