Sosyal Medyada Kültürel Sermaye Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Seyfi, M. (2017). Sosyal Medyada Kültürel Sermaye Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6(2), 183-194.

Sorumlu Yazar: 
Murat Seyfi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: