İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Sosyal Sermaye Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ardahan, F. ve Ezici, N. M. (2014). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Sosyal Sermaye Ölçeği adaptasyon çalışması. Sakarya University Journal of Education 4(3), 6-17.

Sorumlu Yazar: 
Faik Ardahan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 0.873 olarak bulunmuştur. Ölçeğinaçıklanan toplam varyansı %58,90 olarak hesaplanmıştır.

18 madde 4 alt boyut
İyi Ebeveyn İlişkisi (7 m) : Ebeveynlerim sıklıkla okulumun nasıl
gittiğini sorarlar
Sosyal Problemlere Duyarlılık (3 m) : Okul dışındaki arkadaşlarımla sosyal
problemler hakkında sıklıkla konuşurum
Arkadaştan Yardım İsteme (5 m) : Kişisel problemlerim için rahatlıkla bir
arkadaşımdan yardım isterim
Öğretmenden Yardım İsteme (3 m) : Kişisel problemlerim için güvenerek
öğretmenime giderim

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: