Tıp Fakültesinde Örtük Programın Hasta Odaklılık Üzerine Etkisini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alimoğlu, M. K., Alparslan, D., Saraç, B ve Altıntaş, L. (2013). Tıp Fakültesinde Örtük Programın Hasta Odaklılık Üzerine Etkisini Belirleme Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi, 38, 1-19.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: