Sosyal Medya Kullanım Bozukluğu Ölçeği (SMKBÖ-9)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H. ve Adam Karduz, F. F. (2018). Sosyal Medya Kullanım Bozukluğu Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(2), 116-135. doi: 10.21031/epod.335607

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: