Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İçirgin, Ö. (2018). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Ömer İçirgin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: