Sosyal Girişimcilik Öncülleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akar, H. (2020). Sosyal Girişimcilik Öncülleri Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik
çalışması. Turkish Studies – Education, 15(2), 579-593. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40562

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Akar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: