Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen Tabanlı Girişimcilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Deveci, İ. (2018). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen Tabanlı Girişimcilik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 2(1), 1-15.

Sorumlu Yazar: 
İsa Deveci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: