Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Filiz, B. ve Demirhan, G. (2015). Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin (BSS-Ö) Türk diline uyarlanma çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 26 (2), 51–64.

Sorumlu Yazar: 
Bijen Filiz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 üst boyut, 4 alt boyut ve 14 madde
Sosyal sorumluluk (7 m): Başkalarına saygı gösteririm.
saygı gösterme (3 m)
başkalarını önemseme (4 m)
Bireysel sorumluluk (7 m): Çalışmalarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım.
Çaba gösterme (4 m)
Kendini yönlendirme (3 m)

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum- 6= Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: