Sosyal Duygusal Yeterlik Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ekşi, H., Tuncer, E. ve Avcu, A. (2018, Mayıs). Sosyal Duygusal Yeterlik Anketi’nin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi’nde sunulan bildiri, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: