Düzenleyici Duygusal Öz-yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Totan, T. (2014). The Regulatory Emotional Self-Efficacy Scale: Issues of reliability and validity within a Turkish sample group. Psychological Thought, 7(2), 144–155.

Sorumlu Yazar: 
Tarık Totan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: