Sosyal İklim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eren-Bana, P. (2019). Hastanelerde rol çatışması ve sosyal iklimin örgütsel sapma davranışına etkisi [Doktora tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Perihan Eren Bana
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: