Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknoloji Kullanımı Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılınç, E., Başer, E. H., Kılınç, S., Kaya, M. M., Er-Türküresin, H. ve Kesten, A. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknoloji Kullanımı Öz-Yeterlik Ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Turkish Studies, 11(14), 411-424.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: