Biyoloji Öğretiminde BİT Kullanımı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yapıcı, İ. Ü. ve Hevedanlı M. (2013) Biyoloji Öğretiminde BİT Kullanımı Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 21-37.

Sorumlu Yazar: 
İ. Ümit Yapıcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: