Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karal, H. ve Kokoç, M. (2010). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1(3), 251-263.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Kokoç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 14 madde
Sosyal Etkileşim ve İletişim Amaçlı (8 m): Kendime özgü alan (profil, kişisel sayfa…) yaratma imkanı sunduğu için kullanıyorum
Tanıma ve Tanınma Amaçlı (3 m): Yeni insanlarla tanışmak, yeni arkadaşlıklar kurmak için kullanıyorum.
Eğitim Amaçlı (3 m): Okul proje/ödevlerimle ilgili araştırma yapmak için kullanıyorum.

Derecelendirme: 
5’’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum- 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: