Hinton Yaşamın Amacı ve Anlamı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güven, P. (2015). Üniversite öğrencilerinde yaşamın amacı ve anlamı ile yaşam doyumu ve yakın ilişkiler (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: