Sınır Kişilik Özellikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Coşğun, S., ve Çakiroğlu, S. (2020). Sınır Kişilik Özellikleri Ölçeği Çocuk ve Ergen Formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(Ek sayı.2), 45-53. doi: 10.5455/apd.130373

Sorumlu Yazar: 
Sefa Coşğun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach α=0.83 bulunmuştur.

Ölçek 21 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5li likert (1- “hiçbir zamandoğru değil” 5- “her zaman doğru ”)
İletişim: