Sınıf Yönetimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, İ. ve Altunay U. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları. İlköğretim Online, 10(3), 905-918.

Sorumlu Yazar: 
İdris ŞAhin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: