Sınıf Öğretmeni Demokratik Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demir, M. K. (2003). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin gösterdikleri demokratik davranışlara ilişkin öğrenci görüşleri (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Kaan Demir
Geçerlik: 

Veri toplama aracının yapı geçerliliğinin ortaya çıkartmak için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda.30′ un altında faktör yükü taşıyan 6 madde veri toplama aracından çıkartılmıştır. Kalan 36 maddenin dört boyuta dağıldığı ortaya çıkmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach alpha ile.90 olarak bulunmuştur. İç tutarlılık katsayıları birinci faktör için 0.84, ikinci faktör için 0.81, üçüncü faktör için 0.82 ve dördüncü faktör için de 0.80 olarak elde edilmiştir.

4 boyut ve 36 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
PDF: