Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretiminde Pekiştireç Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kendirci, N. (1999). İlköğretim üçüncü sınıflarda, Türkçe öğretiminde kullanılan pekiştireç değişkeninin öğrencilerin akademik başarısına etkisi (Yüksek Lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Sorumlu Yazar: 
Nalan Kendirci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)