Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarı, M. H. & Bostancıoğlu, A. (2018). Application of Technological Pedagogical Content Knowledge framework to elementary mathematics teaching: A scale adaptation study. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11,, 296-317. doi: 10.30831/akukeg.368836

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Hayri Sarı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: