Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik İnancı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bıkmaz, H. F. (2004). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik İnancı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Milli Eğitim.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Hazır Bıkmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Fen öğretiminde sürekli daha iyi öğretim yolları buluyorum. ( m 1 )
Öğrencilerin fen dersindeki başarılarından öğretmenleri sorumludur. ( m 11 )
Fenle dersini genellikle iyi öğretemiyorum. ( m 6 )

Derecelendirme: 
5’li Likert ( Kesinlikle Katılıyorum-Kesinlikle Katılmıyorum )
İletişim: 
PDF: