Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi İlkelerine Uyma Dereceleri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldızlar, M. ve Mursal, H. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi İlkelerine Uyma Dereceleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 249-267.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Yıldızlar
Geçerlik: 

Edinilen bilgiler çerçevesinde, öğretmenlerin matematik
öğretimi ilkelerine uyma derecelerini belirlemek için araştırmacı
tarafından uzman denetiminde bir ölçek hazırlanmıştır. Gerekli kontrol ve
düzeltmeler yapıldıktan sonra, uzmanların görüşleri alınarak anket son
şeklini almıştır. Anketin kapsam ve görünüş geçerliği için ise yine uzman
görüşlerine başvurulmuştur. Böylece ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliliği
saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin
güvenirliğini ölçmek için “Cronbach Alpha” uygulanmış ve anketin güvenirlik
kat sayısı α=.86 bulunmuştur. Bu durum bu ölçeğin güvenirliğine kanıt
olarak kabul edilmiştir. Bu uygulamada yer alan 72 madde örneklem üzerinde
yapılan uygulamada da aynen kullanılmıştır.

Derecelendirme: 
Hiç, Ara Sıra, Bazen, Oldukça, Çok Fazla
İletişim: