Mobil Uygulamalarının Evrensel Tasarım İlkelerine Göre İncelenmesi için Kontrol Listesi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şenel, S., Şenel, H. C., & Günaydın, S. (2019). Herkes için mobil öğrenme: Mobil uygulamaların evrensel tasarım ilkelerine göre incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 20(1), 73-92. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.377503

Sorumlu Yazar: 
Selma ŞENEL
Geçerlik: 

Kontrol listesindeki ifadelerin doğruluğu, kapsamın yeterli ve doğru yansıtılıp yansıtılmadığı ve kriterlerin ilgili temel ilkeyi karşılaması ile ilgili Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) alanında lisansüstü eğitimi olan 6 uzmandan görüş alınmıştır. Uzman görüşlerine dayalı olarak, her bir madde için Lawshe (1975) tarafından formüle edilen kapsam geçerlik oranı (KGO) hesaplanmıştır. Oluşturulan kontrol listesi formuna ait kapsam geçerlik indeksi (KGI), 0.95 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Puanlayıcıların uyuşum yüzdesi 0.98 olarak bulunmuştur.

45 maddeden oluşmaktadır.

Örnek madde: Aktif katılım, keşif ve denemeye teşvik eden görevler verilmiştir.

Derecelendirme: 
Kontrol listesi olarak geliştirilmiştir. Ancak, incelenecek tasarımsal ögeye göre sayısal derecelendirme ölçeği biçiminde de uygulanabilir.
İletişim: