Sınıf İçi Etik Dışı Davranış Düzeyi Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mengi, A. (2017). Sınıf İçi Etik Dışı Davranış Düzeyi Belirleme Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması. Turkish Studies, 12(25), 535-560. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12335

Sorumlu Yazar: 
Abdurrahman MENGİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: