Öğretmen Adaylarının Bedensel Cezaya Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yerlikaya, O. (2008). Öğretmen adaylarının bedensel cezaya bakış açıları (Fırat Üniversitesi örneği) (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: