Matematik Öğretmenlerine Yönelik İspat Yapma Teşhis Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztürk, M. & Kaplan, A. (2017). Matematik Öğretmenlerine Yönelik İspat Yapma Teşhis Testi ve teste yönelik dereceli puanlama anahtarı geliştirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 360-381.

Sorumlu Yazar: 
Mesut Öztürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
7
İletişim: