Sınıf Öğretmeni Görüşlerine Göre Sınıf İçi Öğrenci Davranışlarını Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslantaş, S., ve Çelebi, C. (2020). Sınıf Öğretmeni Görüşlerine Göre Sınıf İçi Öğrenci Davranışlarını Belirleme Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(36), 125-143. doi:10.26466/opus.827286

Sorumlu Yazar: 
Celalettin Çelebi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: