Şiddete Maruz Kalma Ölçekleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaya, F. ve Bilgin, H. (2012). Şiddete Maruz Kalma Ölçekleri Türkçe uyarlaması: Lise öğrencilerinde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13, 151-157.

Sorumlu Yazar: 
Fadime Kaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: