Being Phubbed (Sosyotele Maruz Kalma) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Sorumlu Yazar: 
Naif Ergün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
7’li Likert
İletişim: