Meslektaş Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği (MŞMKÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bahadır-Yılmaz, E., Ata, E. E., ve Uyumaz, G. (2020). Hemşirelik Öğrencileri İçin Meslektaş Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği’nin geliştirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 28(2), 188-198. doi: 10.5336/mdethic.2019-71499

Sorumlu Yazar: 
Emel BAHADIR YILMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: