Sigaradan Beklentiler Ölçeği-Yetişkin Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Süsen, Y. (2017). Duygu düzenleme güçlüğü/olumsuz sıkışıklık ile sigara bağımlılığı arasındaki ilişkide sigaradan duygu ile ilişkili beklentilerin rolü (Yüksek lisans tezi). Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Yankı Süsen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: