Sağlık Çalışanlarında Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, N., ve Dişsiz, M. (2009). Sağlık Çalışanlarında Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 263-274.

Sorumlu Yazar: 
Nevin Şahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: