Şiddet Yaşantıları Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türk-Kurtça, T., Kocatürk, M. ve Koç, S. (2020). Şiddet Yaşantıları Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 10(2), 505-518

Sorumlu Yazar: 
Tuğba Türk Kurtça
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: