Shirom-Melamed Tükenmişlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ülbeği, İ. D., & İplik, E. (2017). Shirom-Melamed Tükenmişlik Ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1),19-30.

Sorumlu Yazar: 
İlksun Didem Ülbeği
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: