Shutte Duygusal Zeka Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tok, S. (2008). Üst düzey performans sporcusu ve sedanterlerde duygusal zeka kişilik özelliklerinin araştırılması ( Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: