Akademik Tükenmişlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tümkaya, S. (2000). Akademik Tükenmişlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19), 128-133.

Sorumlu Yazar: 
Songül Tümkaya
Geçerlik: 

Güvenirliği ise iç tutarlılık katsayısı ve test-tekrar test güvenirliği hesaplanarak yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin geçerliğine ilişkin olarak, yapı geçerliği, faktör analizi ve benzer ölçek geçerliği hesaplanmıştır

4 alt boyut ve 39 madde
Duygusal güçsüzlük (13) :
Yönetsel destek (12) :
Akademik performans (7) :
İş yükü (7) :

Derecelendirme: 
5’li Likert (Tamamen Uyuyor: 5, Çoğunlukla Uyuyor: 4, Kısmen Uyuyor: 3, Çoğunlukla Uymuyor: 2, Hiç Uymuyor: 1) bir dereceleme ölçeği şeklinde hazırlanmıştır.
İletişim: